Omgaan met veranderingen op het werk door digitalisering

Omgaan met veranderingen op het werk door digitalisering
Veranderingen door digitalisering hebben invloed op jouw werk. Zo vervallen er taken door de komst van slimme systemen. Digitalisering en automatisering zorgt ook voor nieuwe kansen in de toekomst. Als je leert omgaan met deze veranderingen, creëer je jouw eigen toekomstbestendige baan.

Naast de flinke groei van een organisatie, zorgen ook digitalisering en automatisering voor veranderingen. Dit heeft grote impact op de mensen. Zo vraagt de implementatie van een nieuw ERP-pakket en andere business software veel van een organisatie. Ook vervallen hierdoor taken van medewerkers.

De weg van veranderingen door automatisering was een leerzaam traject voor de medewerkers van Sentech. Onze mensen delen hun inzichten met jou.

Veranderingen op het werk door digitalisering

Door nieuwe systemen veranderen werkzaamheden. Maar digitalisering biedt ook nieuwe kansen. Niet alle processen zijn te automatiseren. Daarom hebben onze Project Engineers dagelijks overlegmomenten, waar steeds één persoon van de betrokken afdelingen bij is.

Marco Leeggangers, Sales Director bij Sentech gaat hierop in: “Wij voeren multidisciplinaire overleggen. Zo delen we kennis en houden we elkaar op de hoogte over onze processen en planningen. Dit soort kennis en ervaring is moeilijk te borgen in systemen. Bovendien gaat het om creatieve processen, die je niet kan automatiseren.”

Digitalisering maakt mensen onmisbaar

De vraagstukken van onze klanten zijn vaak complex. Deze vragen kunnen systemen nooit volledig oplossen. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers hun creatieve brein blijven ontwikkelen.

Digitalisering zorgt voor het automatiseren van doorloop, controles en beslissingen en de volledige productieketen. “Toch kan je lang niet alles automatiseren. Zoals bij onverwachte situaties in een project, dan zijn het de mensen die handelen”, aldus Leeggangers.

Automatisering als gevolg van groei

In de zomer van 2019 is Sentech live gegaan met Microsoft Dynamics NAV. Door de groei paste het oude ERP-systeem niet meer bij de omvang van onze organisatie. Voorheen was één persoon of één team verantwoordelijk voor meerdere taken. Deze zijn nu verspreid over meerdere personen en teams. Hierdoor zijn er meerdere aparte disciplines, en meer differentiatie.

Het nieuwe systeem past beter bij de huidige bedrijfsprocessen. We begeleiden nu toenemende orderstromen met minder resources.

Toekomst van werk veranderd door digitaliseringSentech is hard gegroeid. Tussen 2017 en 2019 is het aantal medewerkers verdubbeld. Digitalisering helpt bij deze groei.

Systemen implementeren in een veranderende organisatie

Voor de implementatie van het nieuwe ERP-pakket was een kernteam samengesteld. Dit team bestond uit vertegenwoordigers van alle afdelingen. Alle Sentech-medewerkers werden over dit project maandelijks geüpdatet tijdens de personeelsmeeting. Hierbij was ook aandacht voor de digitalisering van de organisatie en de manier van werken.

Digitalisering helpt bij veranderingen

Floor Verhaaf, HR Business Partner bij Sentech: “In deze bewegende markt stellen klanten andere eisen. Daarnaast groeit de organisatie enorm en veranderen werkprocessen. En dan komt er ook nog een nieuwe ERP-systeem. Bij zo’n implementatie komt er veel op medewerkers af.”

Tegelijkertijd helpt digitalisering om veranderingen te ondersteunen en verhelderen. Wij willen één soepele werkstroom zonder opstoppingen, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.” Nu het nieuwe pakket er is, kijken we nogmaals naar de logica van alle processen.

Wat verandert er op het werk door digitalisering?

Als digitalisering verder ontwikkelt, kunnen medewerkers uiteenlopende taken loslaten. Zo krijgen zij meer ruimte voor ander werk met nog meer toegevoegde waarde.

“Wanneer IT-systemen onze mensen beter ondersteunen, is bijvoorbeeld een inkoper minder bezig zijn met bonnen en andere administratieve taken. Hierdoor heeft hij meer tijd om leveranciers aan te sturen en te begeleiden”, benadrukt Leeggangers.

Interne processen lopen beter

Het nieuwe systeem bezit veel data over onderwerpen zoals kwaliteit, voorraadhoogte en leverbetrouwbaarheid. Met deze data verbeteren we interne processen en handelen we proactief. “Het is inzichtelijk waar iets niet goed loopt. Ook zien we wat het oplevert als we het anders doen”, aldus Verhaaf.

Hoe meer data in het systeem, hoe meer sturing. Als processen beter lopen, plukt de klant daar de vruchten van. Uiteindelijk draait het om de klant.

Tijd maken voor veranderingen op het werk

Leeggangers en Verhaaf zien dat Sentech veel ambitieuze mensen aan boord heeft. Deze mensen vinden het leuk om zichzelf te ontwikkelen en om nieuwe projecten te starten. Daarentegen vallen herhalende operationele werkzaamheden minder in de smaak bij onze medewerkers. Dat zit in het DNA van onze organisatie.

Natuurlijk zijn veranderingen op het werk lastig, maar het is ook leuk. “Er zijn mensen die moeite hebben met de digitalisering. Vaak omdat ze bang zijn dat vertrouwde taken verdwijnen. In ons geval merken wij daar niet veel van. Niemand zal zeggen bij een nieuw project ‘Nee, daar heb ik geen zin in’. Er wordt hooguit bekeken hoe mensen tijd vrij maken in hun volle planningen”, legt Leeggangers uit.

HRM heeft aandacht voor mensen

Digitaliseren maakt leidinggeven inzichtelijker

Marco Leeggangers startte in 2004 bij Sentech als Operations Manager. In die tijd bestond het personeelsbestand uit 5 mensen. Door de forse groei van de organisatie, ziet hij niet meer direct waar mensen mee bezig zijn.

“Dankzij de beschikbare data weet ik beter hoe het gaat. Het is niet dat ik nu anders leiding geef. Ik laat wat meer los. Bovendien weten onze mensen waar wij als directie op meten en sturen. Hierdoor krijgt de tactische laag onder de directie meer ruimte om leiding te geven. Op de werkvloer weten mensen het beste wat er moet gebeuren. Nu kunnen wij als directie onszelf beter richten op de visie en strategie”, aldus de Sales Director.

Toekomst van werk door digitalisering

Digitalisering en automatisering hebben invloed op de toekomst van werk. Omdat dit de mensen binnen onze organisatie raakt, vond Sentech dat er aandacht moest komen voor een strategisch HRM-beleid. Floor Verhaaf begon bij Sentech als HR Business Partner. Ook werd zij toegevoegd aan het managementteam. Voor een bedrijf met deze grootte is deze stap vrij uniek.

Aandacht voor mensen

Zeker in een traject van digitalisering is aandacht voor werving en selectie, ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van mensen van belang. Volgens Leeggangers is de groei naar een smart factory ingrijpend voor de organisatie en de mensen: “Als je goed bent voorbereid op andere manieren van werken en samenwerken, is de kans kleiner dat mensen afhaken.”

Medewerkers ontdekken dat ze hun capaciteiten ook op andere manieren kunnen inzetten. Soms zelfs in totaal andere functies. “Door hen uit te dagen, maken ze stappen en denken ze mee over onze en hun eigen toekomst. Opnieuw verwachten wij dat onze omzet flink gaat stijgen. Door de digitalisering betekent het niet persé dat het aantal mensen ook mee groeit. Wel blijven mensen belangrijk voor ons, daar zijn we zuinig op”, aldus Leeggangers.

Duik in de werkweek van onze Engineers

Hoewel de digitalisering doorgaat, is niet alles te automatiseren. Zoals creatieve processen, die regelmatig van pas komen bij projecten met sensorintegratie.

Onze Project Engineers Johan en Ivo hebben hier regelmatig mee te maken. Zij vertellen jou over hun werkweek in de hightech. Bovendien is met vijftien lopende projecten, geen werkdag hetzelfde.

Wat maakt werken in de hightech zo boeiend?

lees hier het artikel