7 voordelen van werken met Sentech als jouw sensorspecialist

Wat zijn de voordelen van het werken met Sentech als jouw sensorspecialist
Een betrouwbare, zuinige, veilige en/of goedkope machine ontwikkelen, die zonder technische mankementen geassembleerd kan worden. De keuze tussen een standaard sensoroplossing en een gericht geïntegreerde is hierbij sterk van invloed. Je zoekt een sensorexpert die jouw einddoel boven tafel haalt, jou uitdaagt, haar visie en kennis met je deelt, echt helpt en niet meteen wil verkopen. Alleen dan wordt jouw assemblage sneller een succes voor jouw eindklant.

Één van de voordelen van werken met Sentech is dat we samen, via korte lijnen en hoge betrokkenheid, de allerbest passende sensortechnologie bepalen. We delen in dit artikel 7 redenen waarom bedrijven voor een samenwerking met Sentech kiezen. Natuurlijk met concrete voorbeelden!

1. Hoe vind je de juiste sensortechnologie? Door te challengen!

“Als we met jou in gesprek gaan, dan luisteren we eerst objectief naar jouw behoefte, niet naar welk product je denkt nodig te hebben. Wat wil je precies creëren? Welk signaal heb je nodig? Wat is het einddoel van jouw meeting of applicatie?”, aldus Marco Leeggangers, Commercial Director bij Sentech.

Hieruit komt naar voren wat je exact nodig hebt. Dat kan een bestaande sensortechnologie zijn, een combinatie van meerdere technologieën, en dat toegepast in bepaalde omgevingsfactoren. Leeggangers: “We denken dus onafhankelijk van producten en dagen je uit om je initiële vraag kritisch te bekijken.”

Kortweg zegt hij: in een oplossingsgerichte samenwerking bepalen we de voor jou allerbest passende sensortechnologie.

Waarom een sensor specialist? Reseach en Development brengt je verder

Omdat er inmiddels zoveel verschillende sensortechnologieën zijn, kun je nooit 100% expert in alles zijn. Om jou te kunnen helpen verdiept Sentech haar kennis van technologieën, die bij jou als klant passen. Sentech toetst dus de technologieën aan de markt.

R&D Engineers discussiëren over de sensorbehuizing

“Daarom hebben we een R&D-afdeling, innoveren we en onderzoeken we continu nieuwe mogelijkheden. Deze zetten we om in Product Markt Combinaties (PMC’s) en delen we met jou. Als we dit niet doen, dan is het ook niet mogelijk om de specifiek voor jou allerbest passende sensoroplossing te maken”, legt Leeggangers uit.

2. (Kosten)efficiënt werken met een expert

Je denkt bij sensorontwikkeling altijd aan de kosten van een project, maar niet voor iedere klant is dit even belangrijk. De één stuurt aan op kostenbeheersing, terwijl de ander juist kwaliteit of veiligheid de boventoon laat voeren. Als dit laatste het geval is, dan heeft het direct gevolgen voor de hoogte van de kosten.

Hoe efficiënt je kunt zijn, hangt dus af van de wens van jou als klant. Leeggangers: “Dit brengen we altijd samen in kaart en we presenteren meerdere creatieve scenario’s. Daarnaast werken we als sensorexpert projectmatig en zo efficiënt mogelijk in processen aan de kwaliteit en kwantiteit. Hierdoor krijg jij uiteindelijke een kwalitatief hoogwaardig product, op tijd geleverd voor assemblage in jouw machine.”

3. Snelheid

Bij een grote klant voegt Sentech snelheid toe in een project, omdat ze heel specifiek is in de aanpak en er meerdere processen synchroon lopen. Beide partijen zijn goed georganiseerd. Minder grote bedrijven zijn anders georganiseerd dan Sentech en zij zijn gewend ontzettend snel te kunnen schakelen. Sentech werkt hierbij niet vertragend.

“We bewegen mee met de snelheid van kleine bedrijven, doordat we hun capaciteit vergroten. We nemen taken weg door het delen van kennis en mensen. Dit zorgt voor een hoge mate van kwaliteit en stabiliteit van de te leveren integratieproducten”, licht de Commercial Director toe.

Het draait bij een sensorproject altijd om de juiste verhouding tussen kwaliteit, het eindproduct op de juiste tijd en plaats kunnen leveren, en dat met de afgesproken specificaties.

4. Flexibiliteit bepaalt de sensorspecialist

Leeggangers is duidelijk over het aanpasbaar vermogen van Sentech. “We zijn als sensorleverancier flink aan het groeien, maar onze huidige (grote) klanten ervaren ons nog steeds als het kleine flexibele Sentech. Dit uit zich in snel kunnen (om)schakelen, omdenken en meebewegen met jou als klant.”

Vooral het delen van kennis stuwt de flexibiliteit in de samenwerking, zeker met kleinere organisaties. Zij hebben vaak minder engineeringscapaciteit met beperktere competenties. Door het brengen van kennis wordt een dergelijk bedrijf flexibeler. Dit is waar je onder meer op kunt letten bij het bepalen van een sensorspecialist.

Sensor technologie wordt als kennis gedeeld door Posic

Sentech werkt met flexibele processen, gericht op de automotive kwaliteit. Er zijn regels en processen vastgelegd en per project wordt in 5 stappen aan de klantvraag gewerkt. Iedere fase is modulair en per project wordt gekeken hoe de oplossing het allerbest kan worden bereikt.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Van een betrouwbare expert mag je natuurlijk verwachten dat deze zijn systemen en processen op orde heeft. Sentech beheerst alle ingerichte processen optimaal, selecteert de juiste leveranciers, borgt de kwaliteit en neemt haar verantwoordelijkheid.

“Dit onderscheid ons niet direct van anderen, maar laat wel zien dat we serieus met jouw behoefte omgaan om er het allerbeste voor jou uit te halen”, aldus Leeggangers.

5. Twee decennia passie voor sensortechnologie brengt sensor- en marktervaring

“Doordat we al lang in de sensortechnologiemarkt werken, hebben we veel kennis vergaard en in de organisatie geborgd. We worden direct ondersteund door leveranciers en fabrikanten, die op engineeringsniveau meedenken en ontwikkelen. Zij weten ons inmiddels uit zichzelf te vinden”, vertelt de Commercial Director bevlogen.

“Met onze kennis zijn wij de technologische sleutel tussen jou als klant en de fabrikant, degene die de technologie heeft ontwikkeld. Onze rol is jou te begeleiden tot aan de integratie van de ontwikkelde sensorassemblage in jouw machine.” Zonder Sentech is het overigens voor de fabrikant ook erg moeilijk om zijn technologie naar de markt te brengen.

Grote corporate bedrijven kopen de oorspronkelijke kleinere technologiefabrikanten op, nadat de door hun ontwikkelde technologie zich heeft bewezen. Sentech werkt dan al langer met deze fabrikanten, omdat het bedrijf sneller in staat is (nieuwe) technologieën te spotten en de voor jou juiste contacten te vinden. Sentech kent de markt en heeft een relatie met alle spelers.

“Ik geloof er echt in dat wij jouw machine beter maken. Een engineer bij onze klanten heeft algemene kennis, van sensoren, van motion, van mechatronica. De kennis is over het algemeen niet heel specifiek. Met onze expertkennis zijn wij in staat om technologieën, die nieuw zijn of alleen algemeen bekend, te presenteren. Hiermee voegen we meerwaarde toe aan jou machine”, pleit Leeggangers.

Sensor Assembly Engineer zet sensor in elkaar

6. Altijd helpen

Wat de achtergrond van jouw (oorspronkelijke) vraag ook is, Sentech helpt altijd. “Op het moment dat wij niet direct een antwoord hebben, dan zorgen we dat we mogelijkheden vinden buiten het standaard proces om. Hebben we bijvoorbeeld op het moment van jouw vraag niet voldoende productiecapaciteit in huis, dan nemen we direct actie om toch genoeg capaciteit te krijgen. Door bijvoorbeeld iemand extra in te huren, over te werken of door uit te besteden bij een partner”, is de uitleg van Leeggangers.

7. Betrokken (klant)contact

Andere organisaties geven regelmatig aan dat Sentech een erg betrokken sensorexpert is en het contact direct en persoonlijk. Zo meldde de verkoopdirecteur van een grote automotive producent onlangs een escalatie. Hierbij constateerde hij dat Sentech er alles aan deed om de ontstane uitdaging goed op te lossen.

“Hij belde persoonlijk op om te vragen samen de volgende verbeterstap te zetten. Klanten die zaken met ons doen zien die betrokkenheid over alle disciplines. Denk bijvoorbeeld aan het accountmanagement, logistics en quality. Wij zien betrokkenheid ook echt als een kernwaarde van ons bedrijf, net als betrouwbaarheid en oplossingsgericht werken.”

Niet alleen de collega’s kennen elkaar goed. Sentech kent ook haar klanten. “Het fijne is dat iedereen elkaar helpt. Dit zorgt voor een informele werksfeer, met als voordeel een open structuur”, laat Leeggangers tot slot weten.

Wat er komt kijken bij een succesvolle sensorimplementatie

Een succesvolle implementatie van nieuwe sensortechnologieën kan een echte uitdaging zijn. Je wilt jouw machines beter maken. Hoe gebruik je dan data ter verbetering van efficiency? Wat komt er allemaal op je af als engineer van de toekomst en wat zijn de sensortrends van de toekomst?

In ons gratis e-book lees je de antwoorden hierop, inclusief praktische voorbeelden van sensorvraagstukken en oplossingen.

Challenge jezelf en neem direct de tijd voor deze download.

Download het e-book 'Succesvolle implementatie van sensortechnologie'