IoT cruciaal voor continuïteit en succes

IoT belangrijk voor continuïteit en succes
Internet of Things in de industriële wereld zorgt voor efficiëntere processen en brengt nieuwe businessmodellen binnen handbereik. Met een werkende IoT-toepassing voor mobiele toiletten tonen de IoT-partners Sentech, Kresco en Ideo deze voordelen daadwerkelijk aan. Ontdek waarom samenwerking cruciaal is voor een succesvolle IoT-toepassing. En laat je inspireren tot jouw eigen IoT-applicaties en nieuwe businesskansen voor jouw bedrijf.

Industrial IoT wordt de sleutel voor bedrijfscontinuïteit en commercieel succes. Effectieve samenwerking tussen MKB-bedrijven is daarbij essentieel. Zo zei directeur Marcel Figge eerder dit jaar over Sentechs IoT-visie: “Hoe beter en intensiever je samenwerkt, hoe meer voordeel het oplevert.” De mobiele toilet-case geeft een goed beeld van wat IoT is, hoe je het aan moet pakken en wat het op kan leveren.

Nieuwe mogelijkheden met bestaande technieken

Hoewel de technieken er zijn, staat industrial internet of things nog in de kinderschoenen. Volgens business development manager Marco Leeggangers bestaan er nog geen klant-en-klare standaarden om het te implementeren. “Met het mobiele IoT-toilet willen wij de mogelijkheden van IoT aantonen”, zegt hij. “Sentech gaat daarbij uit van een globale visie op industrial IoT.”

“Industrial IoT is het digitaal beschikbaar maken van assets, met als uiteindelijke doel om processen te verbeteren door extra inzicht en analyse.” Het is volgens Leeggangers geen doel op zich, maar een nieuw middel om onder andere de volgende doelen te bereiken:

 • Procesverbetering
 • Kostenbesparing
 • Effectiever ondernemen
 • Nieuwe verdienmodellen

Fictief voorbeeld: toiletcapaciteit in het Vondelpark

Leeggangers beschrijft een fictief voorbeeld voor een nieuwe IoT-dienst. “Stel je het Vondelpark in Amsterdam voor, waar de gemeente mobiele toiletten nodig heeft. Maar de gemeente wil ook dat toeristen niet gaan mopperen over vieze toiletten. Als aanbieder kun je met IoT de verhuur transformeren naar een nieuwe dienst: altijd voldoende schone mobiele toiletcapaciteit, ongeacht de omstandigheden.”

Hij vervolgt: “Met IoT-toiletten heb je realtime zicht op de actuele status van elk toilet. Hoe vol zijn ze, hoe intensief worden ze gebruikt, hoe vaak gaat de deur open en dicht? Vervolgens halen we er historische data en locaties van de toiletten en data van andere bronnen bij: de weersverwachting, de evenementenkalender van Amsterdam, vakantiekalenders, et cetera.”

IoT Toilet vulgraad

“Je hebt nu waardevolle datasets die je kunt gebruiken en vergelijken voor het voorspellen van de noodzakelijke capaciteit op verschillende plekken in het Vondelpark. Door het vergelijken en analyseren van data, kun je een betere service leveren. En zo ontstaan nieuwe verdienmodellen, want je verhuurt nu geen toiletten meer, maar altijd voldoende schone capaciteit”, aldus de business development manager.

De magie van IoT

Leeggangers spreekt van “de magie van IoT”. “De mogelijkheden zijn eindeloos, omdat je buiten de kaders van je eigen bedrijf en van de afzonderlijke processen gaat denken. Je kunt namelijk informatie van verschillende processen binnen en buiten het bedrijf combineren. Met analysesoftware kun je zo nieuwe verbanden ontdekken tussen het proces, omgevingsfactoren en andere informatiebronnen.”

Slim mobiel toilet als Proof of Concept voor IoT

Sentech zocht naar een aansprekende applicatie die als showcase en blauwdruk gebruikt kan worden voor IoT-ontwikkelingen bij MKB-bedrijven. Leeggangers: “Onze klanten geven steeds vaker aan dat ze iets met IoT willen doen, omdat ze deze ontwikkeling zien opkomen. Meestal weten ze niet wat het precies is en wat je ermee kunt. Met het mobiele toilet als showcase kunnen we alle facetten en mogelijkheden van IoT laten zien.“

Bij de ontwikkeling heeft de sensorintegrator IT-partners Kresco en Ideo betrokken. Over hun rol in het project later meer.

Leeggangers: “Het idee is simpel. Voorzie een mobiel toilet van sensoren en stuur de sensordata naar een slim platform. En een slim mobiel toilet is geboren. Het is ook een grappig voorbeeld dat iedereen aanspreekt. Je kunt leuke scenario’s bedenken en simuleren. Bovendien kun je laten zien hoe we data ontsluiten naar de cloud, en hoe we big data ontginnen voor bruikbare informatie en de aansturing van plannings- en onderhoudsacties.”

Data combineren genereert meerwaarde

Er zijn tien mini-toiletten in omloop, die samen allerlei scenario’s simuleren, daadwerkelijk data vergaren en verzenden. “Zonder verzending naar de cloud, geven sensoren al een beeld van de status van een mobiel toilet”, zegt Leeggangers.

“Het wordt pas echt interessant als je data van andere bronnen gaat combineren met de sensordata. Dat doen we ook echt in de cloud. Er gaat dan een wereld voor je open met mogelijkheden voor nieuwe diensten.”

IoT Toilet cloud

Specialisten bij elkaar brengen

“Je hebt zeker vier verschillende disciplines nodig, wil je IoT kunnen uitrollen”, zegt Leeggangers. “Geen enkel MKB-bedrijf heeft die allemaal in huis. Dus moet je samenwerken om een IoT-applicatie te kunnen ontwikkelen.”

Het gaat om de volgende disciplines, die door verschillende partners in de IoT-showcase zijn ingevuld:

 1. Het IoT-apparaat zelf met sensoren (Sentech)
 2. De noodzakelijke connectiviteit (Sentech/Kresco)
 3. Dataopslag, -verwerking en analyse (Kresco/Ideo)
 4. De softwareapplicatie; dashboards, besturingen, et cetera (Ideo)

IoT-partners over hun rol en techniek

De partners in crime vertellen per specialisme over hun rollen, en over de technieken die de mobiele toiletten slim hebben gemaakt. Jeffrey Joosten, directeur/eigenaar van Kresco, licht de data-uitdagingen toe. John van Rooij, salesmanager bij Ideo, gaat in op de softwareapplicatie die de verzamelde data vertaalt naar operationele acties (een monteur wordt ingepland). Het slimme gebruik en de verwerking van de data maakt feitelijk de nieuwe verdienmodellen mogelijk.

Standaard sensortechnologie en sensorgateway

Een schaalmodel is door Sentech ontwikkeld met behulp van 3D-printing. Het is uitgerust met een sensorsysteem dat bestaat uit verschillende sensoren en een sensorgateway. Daarmee ontstaat een slim IoT-apparaat. De schaalmodellen bevatten standaardsensoren voor:

 • Relatieve luchtvochtigheid
 • Luchtdruk
 • Vulgraad
 • Luchtkwaliteit
 • Positie (x,y,z)
 • Deurpositie
 • GPS
 • Aanwezigheid

Moderne connectiviteit: de sensorgateway

De sensordata worden verzameld door een energiezuinige sensorgateway in het toilet, die de data via een LoRaWan-verbinding naar het dataplatform (in de cloud) verstuurt. Kresco en Sentech maken voor de connectiviteit gebruik van de nieuwe LoRaWan-infrastructuur in het zogenaamde TheThingsNetwork (TTN).

Kresco heeft met Microsoft Azure-IoT als dataplatform de uitdagingen voor het verzenden, opslaan, ontsluiten en beveiligen van de data opgepakt. De sensordata van de mobiele toiletten worden versleuteld over het TTN-netwerk verstuurd, en bij het binnenhalen in Azure gedecodeerd. De big data komen in de vorm van datapakketten en losse sensordata in het Azure-systeem terecht.

Schaalbaar back-end cloudplatform voor dataopslag

Kresco-eigenaar Jeffrey Joosten beaamt dat IoT zo breed is, dat je het nooit in je eentje kunt. “Wij focussen op de datakant in IoT-toepassingen. Daarvoor gebruiken we Microsoft Azure-IoT als platform. Dat is gebaseerd op technieken waar we al jaren mee werken.”

IoT Toilet dataopslag

De kracht van Microsoft Azure-IoT

Joosten: “De kracht van Azure-IoT is dat het een laagdrempelig en open platform is. Het platform én data zijn eigendom van de klant, in dit geval Sentech. Tot voor kort werden IoT-platformen voornamelijk als blackbox aangeboden of moest je zelf een heel serverpark inrichten om vergelijkbare functionaliteit te krijgen. Nu staan data veilig in de cloud, binnen een organisatie-eigen platform met een pay-per-use policy.”

“Dat levert meer voordelen op: flexibiliteit en schaalbaarheid”, zegt hij. “Daardoor kunnen bedrijven eenvoudig en klein beginnen zonder grote risico’s. Zo creëren ze eerst awareness binnen hun eigen organisatie en doen ze ervaring op. Iedereen krijgt dan antwoord op de vragen: wat doet IoT voor mijn organisatie? Wat kan ik ermee doen? En de ultieme vraag: gaan we zo verder, moeten we dingen aanpassen of niet?”

“Wij zijn in het IoT-project met Sentech en Ideo gestapt om ook onze klanten te kunnen laten zien wat er mogelijk is. Het werkt als een praatplaatje. Het is een leuke schowcase, maar wel eentje die echt werkt. Hoe langer we bezig zijn, hoe meer info we verzamelen en hoe meer tastbare scenario’s we kunnen simuleren. Zo inspireren we andere bedrijven om na te denken over IoT in hun organisatie. Je komt heel makkelijk op ideeën voor nieuwe businesscases”, zegt Joosten.

Meerwaarde door slim datagebruik

In de front-end van de mobiele toiletoplossing komt de meerwaarde van IoT tot uiting. Bij het creëren van die meerwaarde speelt Ideo een prominente rol. Sales manager John van Rooij: “Wij zijn een system integrator met een focus op software voor service- en onderhoudsprocessen. Met software en data optimaliseren wij onder andere werkorderprocessen voor monteurs. Ideo werkt veel voor onderhoudsbedrijven, nutsbedrijven, de maakindustrie en procesindustrie.”

“Ik ben ervan overtuigd dat alle technologieën er zijn. De innovaties zitten hem in het combineren van de verschillende technologieën”, zegt Van Rooij. “In het onderhoudsvakgebied zie je dat storingen getriggerd worden door mensen, maar ook door apparaten zelf. Dan kom je dus op het terrein van IoT. Ook daarin willen wij ondersteunend zijn, want we zien dat IoT bedrijven in staat stelt om hun businessmodel aan te passen.“

“Onze klanten willen IoT praktisch uitgelegd hebben. Dan helpt een showcase die buiten hun eigen vakgebied ligt. Anders krijg je een discussie over voorbeelden die niet helemaal overeenkomen met de praktijk. Bij een mobiel toilet kan iedereen zich wat voorstellen”, zegt de salesmanager gniffelend.

Efficiënte serviceorders

Van Rooij: “We leveren een applicatie die kan omgaan met triggers van apparaten en datasystemen. Kresco levert de middleware met data en data-analyse van de sensordata en data van andere bronnen. Dat systeem is zo ingesteld dat het triggers voor werkorders genereert.”

IoT Toilet showcase

“Met producten van ClickSoftware interpreteren we de informatie en vertalen die naar concrete opdrachten voor monteurs, die ze op een smartphone of tablet binnenkrijgen. Het systeem houdt rekening met verschillende prioriteiten. Je kunt je voorstellen dat een omgevallen toilet met de deurzijde naar beneden en een persoon erin, de hoogste prioriteit krijgt”, zegt van Rooij.

Tot de verbeelding sprekende simulaties

De IoT-partners hebben samen verschillende scenario’s uitgewerkt. Van Rooij: “Er kunnen allerlei problemen met mobiele toiletten ontstaan. Een defect slot, een volle afvaltank, een vies toilet, een omgevallen toilet. Daarnaast wil je de toiletcapaciteit kunnen voorspellen. Op basis van verschillende tastbare gebeurtenissen simuleren we een mobiel toiletbedrijf met de schaalmodellen, dashboarding en planningssoftware.”

“We onderscheiden drie soorten handelingen die het IoT-systeem aanstuurt. Correctief onderhoud, preventief onderhoud en voorspellende acties voor planning”, licht Van Rooij toe. “Per toepassingsgebied hebben we scenario’s gemaakt, die beginnen met sensorgegevens die via het Azure-platform een serviceorder kunnen triggeren.”

Voorspellende waarde met data-analyse

Zowel Kresco als Ideo spelen een rol bij het analyseren en interpreteren van de big data die in het Azure IoT-systeem wordt opgeslagen. Voor de analyse van de data van mobiele toiletten en externe bronnen zet het IoT-team Azure en ClickSoftware in. Omdat de hoeveelheid data alsmaar groeit, wordt de voorspellende waarde van het systeem steeds groter.

Verbijster jouw branche met IoT

De partners in deze IoT-showcase delen dezelfde visie en ambities. Ze spreken allemaal over meerwaarde die ontstaat doordat je technologieën en expertises met elkaar verbindt. Sterker nog: volgens hen zullen bedrijven die dit omarmen hun concurrenten uit de markt gaan prijzen. IoT is geen keuze meer, maar een must om ook in de toekomst te kunnen overleven.

Van Rooij (Ideo) ziet mogelijkheden om in het domein van de maak- en procesindustrie niet meer van producten of machines te spreken. “Het onderscheid tussen producten en diensten zou weleens kunnen gaan verdwijnen. Het gaat om de output van een product. Bedrijven hoeven straks geen compressors meer te kopen, maar gecomprimeerde lucht, of licht in plaats van lampen. Wij zijn nu bezig met een business case voor IoT op basis van machine learning. Dat gaat de klant miljoenen opleveren.”

Ook Joosten (Kresco) ziet concrete mogelijkheden. “Wij zijn bezig met een specialist in de productie van schoen- en prothesemachines, die zijn enige concurrent de baas wordt. Namelijk met een slimme machine die hele schoenproductie kan overzien met realtime dashboarding. We werken ook aan smart citytoepassingen.”

Belangrijk advies: begin klein

De technieken zijn er, maar IoT staat nog wel in de kinderschoenen. Sentech, Kresco en Ideo hebben met het mobiele IoT-toilet een tastbare en handzame showcase neergezet. De partners zijn unaniem in hun belangrijkste advies aan bedrijven die de IoT-wereld in willen stappen: begin klein met een duidelijke en haalbare doelstelling. Zo creëer je awareness binnen de eigen organisatie. De grotere businesscases komen dan vanzelf.

Alle ins en outs van het IoT-toilet weten?

Bezoek de themawebsite en zie wat IoT echt oplevert. De slimme technologie is dé sleutel tot bedrijfscontinuïteit, verbonden met de cloud en dat toegepast op jouw branche.

Ben jij klaar voor succes?

 

bekijk direct de demo