Robotica, mobile mapping, inspecties en zelfs verkeerssystemen: voor elke sensoruitdaging een lidar-oplossing

Hoewel lidar als technologie al geruime tijd bestaat, is de ontwikkeling de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat het allemaal eigenlijk nog in de kinderschoenen lijkt te staan. De trends laten nu zien dat lidar betaalbaarder wordt en makkelijker toepasbaar voor diverse applicaties. En er komen ook steeds meer toepassingen bij.

Expert Ad Mulders, Account Manager van Sentech, deelt in deze blogpost zijn kennis, met als doel iedereen die overweegt met een lidar-oplossing aan de slag te gaan betere afwegingen te laten maken.

Lidar-oplossingen omvatten veel meer dan de installatie van de fysieke hardware. Er komt engineering bij kijken, de software die er omheen zit, maar ook de integratie met de specifieke behoeften van een klant. Ad Mulders: “Voor ons begint het altijd bij het luisteren naar de behoeften van een klant. Wat volgt is een adviestraject, vaak nog voorafgegaan door een eerste kennismaking met de vele mogelijkheden van lidar. Niet alle potentiële klanten hebben daar namelijk al ervaring mee. Daarmee kunnen wij ze op gang helpen.”

Als die gesprekken leiden tot een concreet project, komt het eerst aan op het testen van de gekozen lidar-oplossing en vervolgens op de levering van de hardware en de integratie daarvan in de systemen van de klant. Soms betekent dat ook dat bekabeling moet worden aangepast, of dat er specifieke connectors worden toegevoegd. “Sensor fusion, integratie van de bestanddelen, dat is onze toegevoegde waarde. Daarbij is het meestal de klant zelf die het programmeren van de algoritmes voor zijn rekening neemt, al sluiten we niet uit dat Sentech daar in de toekomst ook een wat prominentere rol in gaat spelen”, zegt Mulders.

Lidar OS1-serve

Lidar-projecten

Typische lidar-projecten zijn die rond robotica, Automated Guided Vehicles (AGV’s) of specifieke inspecties. Denk aan AGV’s in gecontroleerde omgevingen zoals grote magazijnen en in de land- en tuinbouw waar de AGV’s in en om stallen en akkers objecten en obstakels in hun omgeving detecteren. Of aan ‘mobile mapping’, waarbij een lidar-sensor gebruikt wordt om de omgeving in kaart te brengen. Mulders: “Dankzij lidar, al dan niet in combinatie met een camera en een GPS-unit, maak je een nauwkeurig beeld van de omgeving. Het kan een op zichzelf staand object zijn, zoals een wegverbinding of de infrastructuur van glasvezelbekabeling, maar bijvoorbeeld ook een compleet stedelijk gebied.”

Het inspecteren van bijvoorbeeld een brug wordt dankzij lidar niet alleen nauwkeuriger maar ook toegankelijker. Zo’n 360-graden lidar monteer je onder een drone, zodat je ook op plekken komt waar je normaal niet makkelijk bij kunt komen. Op de 3D-beelden die je daarmee creëert heb je direct zicht op eventuele zwakheden. Waarna je met de camera echt kunt gaan inzoomen.

De mogelijkheden voor lidar zijn vrijwel onbeperkt. Een belangrijke ontwikkeling ziet Mulders in de intelligente verkeerssystemen. “Dan zou lidar een heel sterk alternatief kunnen bieden voor de oplossingen van nu die veel onderhoud vergen en - met lussen in de weg - ook nog eens heel kostbaar zijn. Voor elke aanpassing of reparatie moet een compleet kruispunt worden afgezet wat weer nieuwe problemen oplevert. Met lidar, in combinatie met een specifiek hiervoor ontwikkeld software platform, kan dat allemaal veel eenvoudiger: je kunt er real-time een compleet verkeerskruispunt mee in kaart brengen. Inclusief alle bewegingen en alle relevante data die daaruit naar boven komen. Het monitoren, tellen en analyseren van al het voetgangers-, fiets-, bus- en autoverkeer komt zo pas echt goed in beeld.”

Voordat deze intelligente verkeerssystemen inderdaad een flinke groeimarkt worden, zijn nog veel gesprekken nodig met alle stakeholders zoals overheden, projectontwikkelaars, aannemers en wegenbouwbedrijven. Niet zo vreemd, want zoals vaker kost het behoorlijk wat overredingskracht om partijen die al jaren op een bepaalde manier werken te overtuigen van de voordelen van een veranderde aanpak. Mulders werkt er volop aan mee en is ervan overtuigd dat de omslag slechts een kwestie van tijd is. “Vooral omdat de voordelen in tijd, geld en kwaliteit evident zijn.”

cta-afbeelding-lidar-brochure

Velodyne en Ouster

Het is van belang voor elke hardware-oplossing de juiste merken te kiezen. De specifieke situatie bij een klant is daarvoor bepalend. Als partner van Velodyne en Ouster voor Nederland ligt de focus van Sentech vooral op deze oplossingen. Sinds de fusie tussen beide bedrijven komt Ouster vaker in beeld, merkt Mulders. “Dat komt ook omdat Ouster wat verder ontwikkeld is in de digitalisering van de lidar hardware, met voordelen op het gebied van afstand en nauwkeurigheid.”

Lidar OS1-5[18]

Ouster heeft niet alleen de meest geavanceerde hardware, maar het bedrijf ontwikkelt en produceert ook zelf de chips die er onder meer voor zorgen dat de resolutie van het geleverde beeld veel beter wordt. “Wat we nu dus geregeld zien, is dat klanten hun bestaande lidar-sensoren een flinke upgrade geven met de digitale lidar-sensoren van Ouster. Daarvoor is gelukkig relatief weinig aanpassing nodig, maar het resultaat is veel beter.”

 

header-image-colour-bar

Ontdek de mogelijkheden van lidar

Waar begin je bij de integratie van lidar? Er zijn namelijk verschillende lidar-technologieën op de markt. De snelheid van het voertuig en de reflectiviteit van omgevingsobjecten bepalen het vereiste zichtveld. En dus welke techniek nodig is om jouw voertuig veilig autonoom te laten rijden.

In het 5 stappenplan zie je hoe een lidar-integratietraject eruit ziet.

 

stappenplan integratie lidar